Regulamin – sprzedaż biletów i karnetów

Regulamin Organizatora
dotyczący sprzedaży biletów i karnetów na koncerty Preludium i Festiwalu oraz zasady uczestnictwa w koncertach odbywających się w siedzibie Orkiestry Sinfonia Varsovia i  salach Teatru Wielkiego Opery Narodowej.

 1. Sprzedaż biletów i karnetów rozpoczyna się w dniu 2 września 2019 o godzinie 9.00.
 2. Sprzedaż biletów prowadzą kasy Teatru Wielkiego – Opery Narodowej czynne w dniach 2  września  w godz. 9.00 – 19.00 a w pozostałe dni września od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 19.00 oraz w soboty i niedziele w godz. 11.00 – 19.00.
  Podczas Festiwalu od 27 do 29 września kasy na terenie Teatru Wielkiego – Opery Narodowej  czynne od 9.00 do godziny rozpoczęcia ostatniego koncertu.
 1. Sprzedaż biletów i karnetów prowadzi Eventim Sp. z o.o. w n/w  punktach  sprzedaży:
 • kasa Eventim w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej, Plac Teatralny 1, 00-950
  Warszawa w dniu 2 września  w godz.  9.00 – 19.00

  1. Sprzedaż biletów przez Eventim trwa do 26 września
  2. Sprzedaż karnetów przez Eventim trwa do 20 września
 • kasa ZASP Aleje Jerozolimskie 25, Warszawa  pn-pt w godz.  00 – 19.00;
 • salony EMPIK.
 • kasa Eventim w siedzibie Orkiestry Sinfonia Varsovia, ul. Grochowska 272, czynna tylko w dniu Preludium 26 września w godz. 18:00 – 20:30.
 1. Płatności za bilety w kasach Teatru i Eventimu można dokonywać gotówką lub kartą płatniczą. Organizator nie odpowiada za ewentualne przerwy w obsłudze płatności kartą płatniczą spowodowane przez operatora systemu.
 1. Faktury VAT wystawiane są na życzenie klienta, zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę, za oddaniem paragonu fiskalnego, który jest podpinany pod kopię wydanej faktury.
 1. Internetowa sprzedaż biletów na koncerty odbywające się w siedzibie Orkiestry Sinfonia Varsovia (Preludium) oraz w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej odbywa się całodobowo za pośrednictwem strony teatrwielki.pl. i www.eventim.pl

Zasady sprzedaży, płatności i dystrybucji biletów kupionych online reguluje odrębny Regulamin sprzedaży dostępny na stronie www.teatrwielki.pl oraz na stronie www.eventim.pl

 1. Internetowa sprzedaż karnetów na koncerty odbywające się w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej odbywa się całodobowo wyłącznie za pośrednictwem strony eventim.pl.
  Zasady sprzedaży, płatności i dystrybucji biletów kupionych online reguluje odrębny Regulamin sprzedaży dostępny na stronie www.eventim.pl
 1. Ceny biletów na koncerty w ramach Festiwalu Szalone Dni Muzyki 2019 – Kartki z podróży: 
 • sala Transatlantyk parter 18zł, amfiteatr 18 zł, balkon I, II 15 zł, balkon III 13 zł.
 • sala Gondola 18 zł,
 • sala Orient Express 18 zł,
 • sala Omnibus 18 zł,
 • sala Parostatek 15 zł,
 • sala Dyliżans 15 zł,
 • koncerty Młodych Wykonawców 13 zł,
 • wejściówki 10 zł.
 • sala Nautilus (Namiot) wstęp wolny.
 1. Ceny karnetów:

 

Sprzedaż karnetów wyłącznie do dnia 20.09.2019.
Po zakończeniu sprzedaży karnetów wszystkie  uwolnione bilety zostaną przekazane do sprzedaży.

               Informacja na stronie www.sinfoniavarsovia.org oraz www.szalonednimuzyki.pl/bilety/

 1. Wejściówki na koncerty festiwalowe będą do nabycia po wyczerpaniu biletów, tylko na wolne miejsca.
 2. Kasy nie prowadzą rezerwacji biletów.
 3. Zakupione bilety nie podlegają zwrotom.
 4. Koncerty rozpoczynają się punktualnie. Spóźnieni słuchacze będą wpuszczani na widownię dopiero w trakcie przerwy, jeżeli została ona przewidziana podczas danego koncertu. Osobom spóźnionym, nie wpuszczonym na widownię nie przysługuje zwrot z tytułu niewykorzystanego biletu.
 5. Na widowni obowiązuje zakaz spożywania jedzenia i napojów.
 6. Słuchacze przebywający na widowni zobowiązani są do wyłączenia sygnałów w telefonach komórkowych, zegarkach elektronicznych i innych urządzeniach emitujących sygnały dźwiękowe i świetlne.
 7. Nagrywanie dźwięku, fotografowanie lub filmowanie podczas koncertów jest zabronione.
 1. Na terenie Teatru Wielkiego – Opery Narodowej (dalej: Teatru) obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 1. Słuchacze niestosujący się do instrukcji pracowników Teatru w przypadku naruszenia Regulaminu lub powodujący zagrożenie dla bezpieczeństwa pozostałych Widzów zostaną poproszeni o opuszczenie Teatru. W takich przypadkach nie przysługuje zwrot należności za zakupiony bilet ani jego wymiana. W przypadku przerwania koncertu przez Widza niestosującego się do Regulaminu, koszty przerwania koncertu ponosi Widz. Teatr zastrzega sobie prawo odmówienia posiadaczowi biletu wstępu na koncert  w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, a także w razie stwierdzenia, że posiadacz biletu jest w stanie nietrzeźwym lub po zażyciu narkotyków lub może być w posiadaniu broni lub innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie.

 

Dyrektor
Janusz Marynowski

 

 

Partnerzy Szalonych Dni Muzyki