Informacje dotyczące najnowszej edycji Szalonych Dni Muzyki pojawią się już wkrótce.
Sprzedaż biletów od 2 września 2019.

Regulamin – sprzedaż biletów i karnetów

Regulamin Organizatora

dotyczący sprzedaży biletów i karnetów na koncerty festiwalu „Szalone Dni Muzyki – W stronę nowego świata” i zasady uczestnictwa
w koncertach odbywających się w salach Teatru Wielkiego Opery Narodowej.

 1. Sprzedaż biletów i karnetów rozpoczyna się w dniu 1 września o godzinie 9.00.
 2. Sprzedaż biletów prowadzą kasy Teatru Wielkiego – Opery Narodowej czynne w dniach 1 i 2  września  w godz. 9.00 – 19.00, a w pozostałe dni września  od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 19.00 oraz w soboty i niedziele w godz. 11.00 – 19.00. Podczas  Festiwalu  od dnia 28.09 do dnia 30.09.2018  kasy będą czynne od 9.00 do godziny rozpoczęcia ostatniego koncertu.
 3. Sprzedaż biletów i karnetów prowadzi Eventim Sp. z o.o. w n/w punktach sprzedaży:
 • kasa Eventim w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej, Plac Teatralny 1, 00-950
  Warszawa w dniach: 1 i 2 września w godz. 9.00–19.00;
 • kasa ZASP Aleje Jerozolimskie 25, Warszawa pn-pt w godz. 10.00 – 19.00;
 • salony EMPIK.
  • Sprzedaż biletów przez Eventim trwa do dnia 27 września do godz.12.00.
  • Sprzedaż karnetów przez Eventim trwa do 20 września godz.12.00.
 1. Płatności za bilety w kasach Teatru i Eventimu można dokonywać gotówką lub kartą płatniczą. Organizator nie odpowiada za ewentualne przerwy w obsłudze płatności kartą płatniczą spowodowane przez operatora systemu.
 2. Faktury VAT wystawiane są na życzenie klienta, zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę, za oddaniem paragonu fiskalnego, który jest podpinany pod kopię wydanej faktury.
 3. Internetowa sprzedaż biletów na koncerty odbywające się w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej odbywa się całodobowo za pośrednictwem strony teatrwielki.pl. i www.eventim.pl

Zasady sprzedaży, płatności i dystrybucji biletów kupionych on line reguluje odrębny Regulamin sprzedaży dostępny na stronie www.teatrwielki.pl oraz na stronie www.eventim.pl

 1. Internetowa sprzedaż karnetów na koncerty odbywające się w Teatrze Wielkim – Operze Nardowej odbywa się całodobowo wyłącznie za pośrednictwem strony eventim.pl.
  Zasady sprzedaży, płatności i dystrybucji biletów kupionych on line reguluje odrębny Regulamin sprzedaży dostępny na stronie www.eventim.pl
 2. Ceny biletów na koncerty w ramach Festiwalu Szalone Dni Muzyki 2018 – W stronę Nowego Świata:

8.1

sala Nowy Świat

parter 17zł, amfiteatr 17 zł, balkon I, II 15 zł, balkon III 12 zł

8.2

8.3

8.4

 

8.5

8.6

8.7

sala Ziemia Obiecana

sala Raj Utracony

sala Eldorado

W tym:

koncerty Młodych Wykonawców

wejściówki

sala Amerykański Sen (Namiot)

 

 17 zł,

 17 zł,

 17 zł,

 

 12 zł,

 8 zł,

 wstęp wolny

 1. Ceny karnetów:

1)

2)

3)

4)

5)

karnet Festiwal w pigułce

karnet Pieśni wędrowców

karnet W rytmie Polski

karnet Siesta

karnet Junior na koncercie

(4 koncerty)

(4 koncerty)

(4 koncerty)

(4 koncerty)

(3 koncerty)

62 zł

52 zł

52 zł

42 zł

42 zł

 

Sprzedaż karnetów wyłącznie do dnia 20.09.2018.
Po zakończeniu sprzedaży karnetów wszystkie  uwolnione bilety zostaną przekazane do sprzedaży.

Informacja na stronie www.sinfoniavarsovia.org oraz www.szalonednimuzyki.pl/informacje-praktyczne/bilety/

 1. Wejściówki na koncerty festiwalowe będą do nabycia po wyczerpaniu biletów, tylko w dniu koncertu, na wolne miejsca.
 2. Kasy nie prowadzą  rezerwacji biletów.
 3. Zakupione bilety nie podlegają zwrotom.
 4. Na koncerty nr 2 (Inauguracja), 7, 9, 13, 16, 33, 36, 39, 43 (Smykofonia) oraz 55 (Finał) jedna osoba może kupić maksymalnie 6 biletów. Na pozostałe koncerty maksymalnie 10 biletów.
 5. Na wszystkie koncerty festiwalu z wyjątkiem Smykofonii (nr 7, 9, 13, 16, 33, 36, 39, 43) oraz koncertów Życie to przygoda! (nr 27, 46) i Sen nocy letniej (nr 34) minimalny wiek słuchacza to 9 lat.
 6. Na koncerty Smykofonia (nr 7, 9, 13, 16, 33, 36, 39, 43) obowiązują bilety w jednakowej cenie dla wszystkich słuchaczy, niezależnie od wieku.
 7. Koncerty rozpoczynają się punktualnie. Słuchacze spóźnieni będą wpuszczani na widownię dopiero w trakcie przerwy, jeżeli została ona przewidziana podczas danego koncertu. Osobom spóźnionym, nie wpuszczonym na widownię nie przysługuje zwrot z tytułu niewykorzystanego biletu.
 8. Na widowni obowiązuje zakaz spożywania jedzenia i napojów.
 9. Słuchacze przebywający na widowni zobowiązani są do wyłączenia sygnałów
  w telefonach komórkowych, zegarkach elektronicznych i innych urządzeniach
  emitujących sygnały dźwiękowe i świetlne.
 10. Nagrywanie dźwięku, fotografowanie lub filmowanie podczas koncertów jest zabronione.
 11. Na terenie Teatru Wielkiego – Opery Narodowej (dalej: Teatru) obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 12. Słuchacze niestosujący się do instrukcji pracowników Teatru w przypadku naruszenia Regulaminu lub powodujący zagrożenie dla bezpieczeństwa pozostałych Słuchaczy zostaną poproszeni o opuszczenie Teatru. W takich przypadkach nie przysługuje zwrot należności za zakupiony bilet ani jego wymiana. W przypadku przerwania koncertu przez Widza niestosującego się do Regulaminu, koszty przerwania koncertu ponosi Widz. Teatr zastrzega sobie prawo odmówienia posiadaczowi biletu wstępu na koncert  w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, a także w razie stwierdzenia, że posiadacz biletu jest w stanie nietrzeźwym lub po zażyciu narkotyków lub może być w posiadaniu broni lub innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie.

Dyrektor
Janusz Marynowski

 

 

Szalone Dni Muzyki
Copyright © 2019 La Folle Journée. All rights reserved.
realizacja estinet.pl