Realizatorzy

DYREKCJA 
René Martin dyrektor artystyczny  CREA (Centre de réalisations et d’études artistiques)  
Janusz Marynowski
dyrektor ORKIESTRA SINFONIA VARSOVIA 

Waldemar Dąbrowski dyrektor TEATR WIELKI – OPERA NARODOWA 

REALIZATORZY

ORKIESTRA SINFONIA VARSOVIA
Aleksandra Kielan
 zastępca dyrektora
Sebastian Chochół główny księgowy
Blanka Gołaszewska kierownik festiwalu
Janusz Czyżewski kierownik organizacyjny
Natalia Daca kierownik marketingu
Wioleta Żochowska koordynator / media
Mateusz Purcel koordynator /media
Nina Dobaczewska koordynator / produkcje online
Inga Szczerbińska publikacje i wydawnictwa / strona internetowa
Malina Sarnowska projekty edukacyjne / producent PRELUDIUM
Magdalena Todynek-Jabłońska piloci / producent PRELUDIUM
Helena Lenkiewicz producent sali TRANSANTLANTYK
Adriana Skutyńska producent sali GONDOLA
Monika Fac producent sali ORIENT EXPRESS
Barbara Menkus biuro / producent sali OMNIBUS
Anna Całusińska wolontariusze / producent sali NAUTILUS
Andrzej Majerski logistyka / garderoby
Marcin Gorayski koordynator / technika
Patrycja Kowalska   kierowcy 
Ewa Wodzyńska  bilety / zaproszenia
Aneta Karolonek bilety / zaproszenia
Aleksandra Zalewska  dystrybucja materiałów festiwalowych
Dorota Żurek sklep festiwalowy
Grażyna Zaręba specjalista ds. finansowych / sklep festiwalowy
Małgorzata Tomczak biuro
Małgorzata Zawadzka specjalista ds. finansowych
Emilia Kuczewska specjalista ds. finansowych
Paweł Szczepański koordynator
Paweł Mieszczyński technik sceny
Tomasz Nowakowski technik sceny
Maciej Stanisławczyk technik sceny
Robert Rolczyk logistyka
Ryszard Dembicki logistyka

CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ 
Ewa Żebrowska-Kowalska koordynator / młodzi wykonawcy
Ewelina Kliczkowska koordynator / młodzi wykonawcy
Fatima Brańka koordynator / młodzi wykonawcy

FUNDACJA SINFONIA VARSOVIA

Agata Kuchta koordynator / młodzi wykonawcy

FUNDACJA MUZYKA JEST DLA WSZYSTKICH
Violetta  Łabanow-Jastrząb koordynator / projekty SMYKOFONIA
Piotr Łabanow koordynator / pozyskiwanie środków finansowych / catering

TEATR WIELKI – OPERA NARODOWA
Małgorzata Szabłowska zastępca dyrektora ds. technicznych
Sylwia Szewczyk dział organizacji imprez
Joanna Polokova kierownik biura organizacji widowni
Marta Krawczyńska kierownik działu obsługi widzów
Sylwia Kruk-Marzec dział literacki i marketingu
Katarzyna Fortuna inspicjent
Ludmiła Ołtarzewska inspicjent
Jarosław Zaniewicz inspicjent
Ewelina Dobrzyńska inspicjent
Robert Karasiński kierownik działu sceny
Marek Bielecki  kierownik sekcji eksploatacji scen
Tomasz Mierzwa kierownik działu elektrycznego / realizacja świateł
Stanisław Zięba realizacja świateł
Maciej Igielski realizacja świateł
Tomasz Jasielec kierownik sekcji technicznej nowych technologii audiowizualnych
Piotr Majewski realizator projekcji
Michał Polański  realizator dźwięku
Adam Ciesielski realizator dźwięku
Aleksander Porakh realizator dźwięku

SALA NAUTILUS (NAMIOT)
Ryszard Kubiak gospodarz sali

KONCEPCJA GRAFICZNA
Tomasz Majewski

OPRACOWANIE GRAFICZNE
ThisWayDesign Mikołaj Śliwiński & Joanna Kulak

DRUK I PRODUKCJA
SYNCHROLAB, Leszek Marcinkowski

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA  
Mirosław Pietruszyński

Partnerzy Szalonych Dni Muzyki