Koncert nr 37  
POŁUDNIOWA MELANCHOLIA

godz. 12:00 (50 min.)
dzień 30.09 niedziela
miejsce sala ZIEMIA OBIECANA

kategoria koncertu Kameralnie

wykonawcy

Pablo Ferrández wiolonczela
Plamena Mangova fortepian

program

Max Bruch Kol Nidrei op. 47
Siergiej Rachmaninow
Sonata wiolonczelowa op. 19

Opis koncertu

Sonata wiolonczelowa op. 19 powstała niemal w tym samym czasie, co II Koncert fortepianowy Siergieja Rachmaninowa, przez co została, pomimo swoich niewątpliwych walorów, niemal niezauważona. Choć wykonana po raz pierwszy 2 grudnia 1901 roku, ostatnie poprawki kompozytor naniósł 10 dni później. To niezwykle przejmujący dialog wiolonczeli i fortepianu – pełen wzajemnych dopowiedzeń i zaprzeczeń – stanowiących dla siebie równorzędnych partnerów.

Jak pisał Max Bruch w liście do kantora i muzykologa Eduarda Birnbauma, „muzyka ludowa jest źródłem wszystkich prawdziwych melodii – źródłem, w którym trzeba się wielokrotnie zanurzać“. Z tej inspiracji powstał utwór Kol Nidrei op. 47 składający się z serii wariacji na temat dwóch głównych melodii żydowskiego pochodzenia. Pierwszy pochodzi z modlitwy Kol Nidre poprzedzającej modły wieczorne w przededniu święta Jom Kippur. Drugim jest temat z Melodii Hebrajskich Isaaca Nathana do wierszy George’a Byrona. Całość tworzy niezwykle piękny i refleksyjny utwór z partią wiolonczeli imitującą rapsodyczny głos kantora intonującego melodie synagogalne.

Szalone Dni Muzyki
Copyright © 2019 La Folle Journée. All rights reserved.
realizacja estinet.pl