koncert nr 06

godz. 18:00 (60 min.)
dzień 27.09 piątek
miejsce Sala NAUTILUS

kategoria koncertu Młodzi Wykonawcy

Program

Piotr Czajkowski Uwertura-fantazja „Romeo i Julia”
Ferenc Liszt Preludia

Opis koncertu

Głównymi bohaterami uwertury-fantazji Romeo i Julia Piotra Czajkowskiego są nie tyle postaci wykreowane przez Szekspira, ile miłość i nienawiść. Można to wnioskować po konstrukcji całego utworu na bazie dwóch głównych motywów. Motyw nienawiści to dynamiczny i ruchliwy fragment, naśladujący walki uliczne między rodem Capuletich a Montecchich. Drugi z nich to motyw miłości, czyli płynąca melodia odzwierciedlająca uczucie między dwojgiem głównych bohaterów. Na przestrzeni całego utworu przeplatają się one ze sobą, niejako rywalizują… A jaki jest finał tej walki? Odpowiedź na to pytanie zawarta jest w samej muzyce. 

Drugi z utworów, poemat symfoniczny Preludia Ferenca Liszta, to trzecia z jego kompozycji w tym gatunku. Jak każdy poemat symfoniczny, ten także posiada program, czyli treść pozamuzyczną. Do Preludiów Liszt napisał go sam: „Czyż życie nie jest szeregiem preludiów do owej nieznanej pieśni, której pierwszą wzniosłą nutę intonuje śmierć? Miłość jest świetlaną jutrzenką każdego serca. Lecz komuż dane było uniknąć zniszczenia pierwszych rozkoszy szczęścia przez huczącą burzę, która zimnym oddechem rozpędza jego piękne iluzje i śmiertelnym gromem niszczy jego ołtarz nadziei a któraż najgłębiej zraniona dusza nie chciałaby po takich wstrząsach pieścić swych wspomnień w miłym zaciszu wiejskiego życia? (…)”.

Partnerzy Szalonych Dni Muzyki