Dla mediów

Mateusz Purcel
(+48) 502 243 387
(+48) 22 582 70 74
pr@sinfoniavarsovia.org

Natalia Daca
(+48) 22 582 70 70
pr@sinfoniavarsovia.org

Szalone Dni Muzyki 2019 – informacje prasowe

Szalone Dni Muzyki 2019 – informacja prasowa po festiwalu

 

Akredytacje na festiwal

Szalone Dni Muzyki 2019 „Kartki z podróży”

Dziennikarzy, pragnących uzyskać akredytacje na festiwal Szalone Dni Muzyki 2019 „Kartki z podróży”, prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się na stronie festiwalowej https://www.szalonednimuzyki.pl/dla-mediow/ do godz. 16:00 dnia 16.09.2019. Wypełnienie formularza akredytacyjnego jest równoznaczne z akceptacją poniższych zasad przyznawania akredytacji.

Formularz akredytacji

 

Zasady przyznawania akredytacji na festiwal Szalone Dni Muzyki 2019 „Kartki z podróży”

 1. Akredytacje przeznaczone są dla czynnych zawodowo i aktywnie publikujących dziennikarzy.
 2. Akredytacje obowiązują na wszystkie koncerty z wyjątkiem koncertów Smykofonii (nr 12, 14, 18, 22, 38, 40, 44, 47), koncertów „Preludium” (nr 1, 2, 3, 4) oraz koncertu szkolnego (nr 5). W przypadku chęci otrzymania akredytacji na wyłączone wydarzenia prosimy o kontakt mailowy pr@sinfoniavarsovia.org do godziny 16:00 dnia 16.09.2019.
 3. W ramach jednej redakcji akredytacja może zostać przyznana jednemu dziennikarzowi.
 4. Liczba miejsc na poszczególne koncerty jest ograniczona.
 5. Aby zapewnić sobie możliwość uczestnictwa w danym koncercie, należy zgłosić się do Biura Prasowego w celu odebrania biletu (decyduje kolejność zgłoszeń).
 6. Każdy akredytowany dziennikarz może otrzymać jeden bilet na dany koncert.
 7. Bilety na koncerty odbywające się w danym dniu wydawane są w dwóch turach:
 • Na koncerty rozpoczynające się przed godz. 16:00 bilety można odbierać w godzinach 10:00 do 15:45.
 • Na koncerty rozpoczynające się po godz. 16:00 i później bilety można odbierać w godzinach od 15:00 do zamknięcia biura prasowego.
 1. Bilety na koncerty, których godziny rozpoczęcia lub zakończenia zazębiają się, będą wydawane tylko na jeden z nich.
 2. W przypadku, gdy wszystkie bilety dla Mediów zostaną już wydane, uczestnictwo w koncercie będzie możliwe tylko wtedy, gdy pozostaną wolne miejsca na widowni. Po wejściu wszystkich osób z biletami będą wpuszczane osoby z plakietkami (w tym Media).
 3. Akredytowani dziennikarze mają obowiązek przesłać organizatorom autorskie publikacje dotyczące festiwalu na adres email: pr@sinfoniavarsovia.org w terminie do 7 dni od daty ukazania się publikacji.
 4. Decyzja o przyznaniu akredytacji zostanie wysłana drogą mailową w dniu 19.09.2019.
 5. Odbiór akredytacji możliwy jest tylko osobiście w Biurze Prasowym Festiwalu.

Biuro Prasowe Festiwalu znajduje się w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej i jest czynne:

27.09.2019 (piątek) w godz. 10:00 – 12:30 i 17:00-20:30
28.09.2019 (sobota) w godz. 10:00 – 20:30
29.09.2019 (niedziela) w godz. 10:00 – 19:30

Odbiór akredytacji jest równoznaczny z akceptacją poniższych zasad przetwarzania danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest Orkiestra Sinfonia Varsovia z siedzibą w Warszawie, 03-849 przy ul. Grochowskiej 272 (Sinfonia Varsovia). Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyznania akredytacji. Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, aktualizacji swoich danych, usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia zakresu przetwarzania danych, poproszenia o przeniesienie tych danych do innego Administratora, zgłoszenia sprzeciwu do przetwarzania swoich danych oraz niegodzenia się na profilowanie Twoich danych. Więcej szczegółów na temat przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności na stronie www.sinfoniavarsovia.org

Partnerzy Szalonych Dni Muzyki