Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie

Chór dziecięcy i Szymanowski String Ensemble Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie 

Maciej  PrzestrzelskiMaciej  Przestrzelski dyrygent

Ukończył Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w klasie skrzypiec prof. M. Słubickiej-Podejko. Po studiach rozpoczął pracę w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej, gdzie od wielu lat jest koncertmistrzem i zastępcą kierownika grupy II skrzypiec. Uczestniczył w realizacjach operowych i koncertowych, m.in. K. Pendereckiego, J. Kaspszyka, G. Chmury, G. Nowaka, P. Domingo, J. Cura, M. Minkowskiego, M. Trelińskiego, J. Bella, V. Gergieva, K. Pastora, C. Montanaro, P. Fournillier i innych. Współpracował z wieloma orkiestrami, m.in. z Polską Orkiestrą Radiową i Sinfonią Varsovią. Jest pomysłodawcą i I skrzypkiem kwartetu smyczkowego Fobos, złożonego z członków orkiestry Opery Narodowej. Gra także w Amabile Piano Trio, z którym współtworzy spektakle poetycko-muzyczne. Współpracuje z kompozytorami młodego pokolenia, m.in. M. Zielińskim i P. Mykietynem, uczestnicząc w projektach muzyki współczesnej oraz filmowej. Od 1992 r. jest pedagogiem w ZPSM nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie, prowadząc klasę skrzypiec, a w ostatnich latach także orkiestrę smyczkową.

 

Anna Perzanowska-TarasiukAnna Perzanowska-Tarasiuk dyrygent

Jest absolwentką ZPSM nr 4 im. K. Szymanowskiego w klasie fortepianu M. Niemiry i Wydziału Edukacji Muzycznej AMFC, gdzie studiowała pod kierunkiem prof. Antoniego Szalińskiego i ad. Sławka  Andrzeja Wróblewskiego. W tym samym roku rozpoczęła współpracę z ZPSM nr 4, gdzie do dziś prowadzi chór na różnych poziomach kształcenia. W 2000 r., wraz z ks. R. Indrzejczykiem, założyła chór żeński Laudate Dominum, w skład którego  wchodziły uczennice i absolwentki Szkoły. W 2003 r. ukończyła studia podyplomowe na kierunku dyrygentury chóralnej i podjęła pracę na stanowisku asystenta w klasie prof. A. Banasiewicza. W 2010 r. uzyskała tytuł doktora sztuki muzycznej w dyscyplinie dyrygentura. Ma na swoim koncie liczne nagrody i wyróżnienia, zarówno indywidualne, jak i przyznane prowadzonym przez Nią zespołom. Do najważniejszych osiągnięć A. Perzanowskiej w początkowych latach pracy należały: Grand Prix na Festiwalu Chórów Szkół Muzycznych I i II stopnia (2003, 2004, 2010) oraz nagrody dla najlepszego dyrygenta (2000,2003, 2008, 2009,2010), II nagroda w Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Arezzo we Włoszech (2001), w 2002 r. -I nagroda w Międzynarodowym Konkursie Chórów Dziecięcych w Moskwie i  I nagroda na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Religijnej w Rumii, a w 2003 r. – III miejsce w konkursie BBC „Let the peoples sing” w Londynie.

Następne lata przyniosły kolejne sukcesy, w tym I miejsce oraz nagrodę dla najlepszego dyrygenta na Międzynarodowym Festiwalu Rybnicka Jesień Chóralna w 2010 r. i Grand Prix oraz nagrodę dla najlepszego dyrygenta na XX Myślenickim Festiwalu Kolędy i Pastorałki (2011), a w 2013 – III nagrodę w 7. Konkursie im. 
W. Lutosławskiego dla dzieci i młodzieży w Warszawie, Grand Prix na Warszawskiej Wiośnie Chóralnej i I miejsce na Łódzkim Festiwalu Chóralnym „Cantio Lodziensis”. W ostatnim czasie chóry Anny Perzanowskiej-Tarasiuk zdobyły I miejsce na IX Ogólnopolskim Festiwalu w Ostrowie Wielkopolskim (2015) i I miejsce na XIX Łódzkim Festiwalu Chóralnym „Cantio Lodziensis” (2016).

 

Orkiestra Symfoniczna Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie

Orkiestra Symfoniczna Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie

Wojciech Pławner Wojciech Pławner dyrygent

Skrzypek i dyrygent. Ukończył Akademię Muzyczną w Łodzi w klasie skrzypiec prof. Iwony Wojciechowskiej. Studiował też w Austrii na Universität Mozarteum w Salzburgu i na Universität für Musik und Darstellende Kunst  w Wiedniu. W 2016 r. ukończył studia na Wydziale Dyrygentury Symfoniczno-Operowej UMFC  w  klasie prof. Marka Pijarowskiego, a w 2018 r. – dyrygenturę chóralną w klasie prof. Bogdana Goli. Jest laureatem wielu krajowych i międzynarodowych konkursów skrzypcowych. Do jego najważniejszych osiągnięć należą: VI miejsce w XIII Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu,  I miejsce w konkursie Stefanie Holl-Violinwettbewerb w Wiedniu, Grand Prix oraz Rydwan Apollina w Olsztynie, II nagroda w Międzynarodowym Konkursie im. Louisa Spohra w Weimarze (Niemcy). Jest wielokrotnym stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz laureatem Programu Stypendialnego MK Młoda Polska.

Jako skrzypek koncertował w kilku krajach Europy i w Japonii. Doskonalił swoje umiejętności na kursach dyrygenckich pod kierunkiem J. Kaspszyka, R. J. Delekty, J. Bretta i M. Żółtowskiego. Otrzymał wyróżnienia w I Ogólnopolskim Konkursie Studentów Dyrygentury im. A. Kopycińskiego we Wrocławiu oraz w VI Ogólnopolskim Konkursie Młodych Dyrygentów im. W. Lutosławskiego w Białymstoku. Występował m.in. z orkiestrami symfonicznymi filharmonii w Łodzi, Katowicach, Kielcach i Zielonej Górze oraz Orkiestrą Kameralną Akademii Muzycznej w Łodzi. Od 2016 roku współpracuje z Młodzieżową Orkiestrą Regionu Łódzkiego „Sinfonietta”, a od września 2017 r. jest pedagogiem dyrygentem orkiestry symfonicznej w ZPSM nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie.

 

Szkoła im. Karola Szymanowskiego

W 2017 r. obchodziła Jubileusz 70-lecia. Jej historię znaczą nazwiska wybitnych absolwentów. Są wśród nich m.in. pianiści Piotr Anderszewski, Marek Drewnowski, Janusz Olejniczak, Andrzej Ratusiński, Elżbieta Tarnawska, organiści Andrzej Chorosiński, Stanisław Moryto – później rektorzy AMFC, klawesyniści Elżbieta Chojnacka, Marek Toporowski, Władysław Kłosiewicz, flecistki  Elżbieta Gajewska, Agata Igras, oboista Tytus Wojnowicz, perkusista Stanisław Skoczyński, skrzypkowie Piotr Janowski, Magdalena Rezler, Mirosław Ławrynowicz, dyrygenci Łukasz Borowicz, Jerzy Maksymiuk, Wojciech Rajski, Tadeusz Wojciechowski, kompozytorzy Joanna Bruzdowicz, Marta Ptaszyńska, Paweł Szymański, śpiewacy Jacek Janiszewski, Anna Malewicz-Madey, Jolanta Radek, muzycy ze świata jazzu i muzyki rozrywkowej Anna Maria Jopek, Andrzej Jagodziński, Dorota Miśkiewicz, Michał Tokaj. Młodsze grono wybitnych absolwentów reprezentują m.in. pianiści Stanisław Drzewiecki, Tomasz Ritter, Aleksandra Świgut, flecistka Marianna Żołnacz, perkusistka Marianna Bednarska.  

Aktualne sukcesy, to m.in. liczne nagrody uczniów na konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych i co roku przyznawane stypendia MKiDN dla kilkuosobowej grupy najlepszych z nich. Ponad 90% absolwentów kontynuuje studia muzyczne w najlepszych uczelniach w Polsce i na świecie. To także wysokie standardy kształcenia ogólnokształcącego, potwierdzane w rankingach warszawskich i ogólnopolskich, np. tytuł „Brązowej Szkoły 2017” w prestiżowym rankingu „Perspektyw”. Tradycją Szkoły są koncerty charytatywne na rzecz PTSR, a także inne akcje na rzecz potrzebujących. Nasi wolontariusze działają na rzecz dzieci z przedszkoli, seniorów i beneficjentów opieki społecznej, szczególnie w Dzielnicy Żoliborz. Szkoła jest organizatorem prestiżowych konkursów CEA w specjalności fortepian i duety fortepianowe. Inne ważne projekty, to Ogólnopolski Konkurs Organowy im. Mariana Sawy, Ogólnopolski Konkurs Miniatura Skrzypcowa, Ogólnopolskie Warsztaty Saksofonowe, Festiwal „Miniatura na Instrumenty Dęte Blaszane” i Regionalny Konkurs „Tylko muzyka” (z unikalną formułą występów „za kotarą”).

Od 2007 r. organizujemy ogólnopolskie  konkursy pianistyczne promujące muzykę Szymanowskiego – wcześniej Szymanowski in Memoriam, obecnie Od Bacha do Szymanowskiego. Do ważnych inicjatyw zainspirowanych przez Radę Rodziców zaliczamy Szkolny Festiwal Zarezonuj moją pasją, promujący wszechstronne zainteresowania uczniów. Szkoła podejmuje bogatą współpracę międzynarodową w ramach programów Unii Europejskiej: w latach 2002-2009 Leonardo da Vinci, 2011-2013 Comenius, 2014-2015 Erasmus+, a obecnie – zaplanowany na lata 2016-2018 program POWER. W ramach tych programów odwiedzaliśmy konserwatoria i szkoły muzyczne w wielu krajach Europy: Niemcy, Czechy, Hiszpanię, Portugalię, Wlk. Brytanię, Finlandię, Estonię i Islandię. Studenci i pedagodzy z tych krajów gościli także na stażach w naszej Szkole. Doceniając wysoki poziom naszej Szkoły, a także znakomitą organizację staży u nas organizowanych,  o współpracę z naszą Szkołą zabiegają kolejne grupy z różnych ośrodków  europejskich.

Koncerty

Szalone Dni Muzyki
Copyright © 2019 La Folle Journée. All rights reserved.
realizacja estinet.pl