Szkoła Muzyczna II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie

Jan Machowski baryton
Franciszek Lewocki gitara
Orkiestra Szkoły Muzycznej II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie
Chór Szkoły Muzycznej II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie
Joanna Guzowska przygotowanie chóru
Iwona Borcuch
dyrygent

Jan Machowski baryton
Absolwent Szkoły Muzycznej I stopnia im. Andrzeja Cwojdzińskiego w Tomaszowie Lubelskim, w klasie saksofonu Romana Giski. W roku szkolnym 2018/2019 ukończył klasę śpiewu w Szkole Muzycznej II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie, w klasie Doroty Szostak-Gąski. Aktywnie uczestniczył w życiu społecznym i artystycznym szkoły. Występował na wielu popisach i koncertach szkolnych, reprezentował także szkołę na przesłuchaniach wokalnych organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej oraz konkursach wokalnych.

W roku 2018 podczas obchodów Jubileuszu 50-lecia istnienia Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie, na Koncercie Galowym, który odbywał się w Filharmonii Lubelskiej, wykonywał partię solową utworu Michała Malca pt. Amphion na baryton, chór i orkiestrę. Ponadto partię solową tego utworu śpiewał w ramach XXIII Forum Sztuki Współczesnej im. Witolda Lutosławskiego w Filharmonii Lubelskiej oraz podczas Koncertu „Młodzież Janowi Pawłowi II w 40. rocznicę pontyfikatu” w Kościele pw. Św. Rodziny w Lublinie. Od 2018 roku współpracuje z Teatrem Muzycznym w Lublinie.

 

 

Franciszek Lewocki gitara

Franciszek Lewocki gitara
Franciszek Jonasz Lewocki (ur. 1999 w Lublinie) w roku szkolnym 2018/2019 ukończył szkołę II stopnia w klasie gitary. Pierwszych lekcji gitary udzielał mu ojciec, Andrzej Lewocki, uznany w Polsce i za granicą gitarzysta flamenco.

Następnie rozpoczął naukę w Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie w klasie gitary dr Jakuba Niedoborka. W szkole muzycznej rozwijał umiejętności zarówno w zakresie techniki klasycznej, jak i flamenco. Był laureatem licznych konkursów wykonawczych solowych, jak i kameralnych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Wielokrotnie otrzymywał stypendia za osiągnięcia artystyczne i naukowe. Występował na wielu wydarzeniach kulturalnych, m.in. Gala Kultury Miasta Lublin, Noc Kultury w Lublinie czy Forum Muzyki Współczesnej Witolda Lutosławskiego MOST (Filharmonia Lubelska).

Franciszek Lewocki jest także laureatem I nagrody 43. Olimpiady Artystycznej w Warszawie w roku 2019. Swoje umiejętności gitarowe pogłębiał uczestnicząc w warsztatach gitarowych prowadzonych przez wybitnych pedagogów, m.in. przez dr Waldemara Gromolaka, prof. Jerzego Nalepkę, mgr Jorge Castañedy, dr Jakuba Kościuszko, Erica Franceriesa. Oprócz gry na gitarze jego pasją jest komponowanie. Jego utwory zostały nagrodzone na ogólnopolskich konkursach kompozytorskich (m.in. Poznań 2018, Lublin 2019).

Orkiestra Szkoły Muzycznej II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie
Orkiestra Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie działa od roku 1991 pod kierunkiem pani Iwony Borcuch. Orkiestra prowadzi ożywioną działalność koncertową na terenie szkoły, jak również w innych instytucjach kultury na terenie miasta Lublina i województwa lubelskiego. Wielokrotnie występowała w sali Filharmonii Lubelskiej. akompaniując uczniom-solistom, m.in. w jej repertuarze znalazły się utwory: Cztery pory roku Antonio Vivaldiego, Koncerty fortepianowe Es-dur i A-dur Franciszka Liszta, Koncert a-moll op. 16 Edwarda Griega, Koncert fortepianowy f-moll Fryderyka Chopina, Koncert d-moll Henryka Wieniawskiego. Orkiestra wykonuje również utwory wokalno-instrumentalne. Z okazji 10-lecia działalności został wykonany utwór Giovanniego Pergolesiego Stabat Mater  w katedrze lubelskiej, w którym gościnnie wystąpiła prof. Urszula Kryger.

Orkiestra pod dyrekcją Iwony Borcuch brała też udział w Forum im. Witolda Lutosławskiego poświęconym muzyce współczesnej, które odbywa się w Filharmonii Lubelskiej. Poza działalnością koncertową Orkiestra bierze udział w licznych festiwalach i konkursach w kraju i za granicą. Do największych osiągnięć Orkiestry należą: II nagroda na Międzynarodowym Konkursie Orkiestr w Nyiregyhazie (Węgry) w 1993 r; III nagroda na Konkursie w Jesenikach (Czechy) w 1996 r.; I nagroda i grand prix (Summa Cum Laude) na Festiwalu Młodych Muzyków w Neerpelt (Belgia) w roku 2000; I nagroda na Festiwalu Młodych Muzyków w Neerpelt (Belgia), udział w 50. jubileuszowym koncercie festiwalu (orkiestra została wybrana spośród 57 zespołów z całego świata) w 2001 r. Podczas tego festiwalu Orkiestra wystąpiła dla królowej belgijskiej.

We wrześniu roku 2014 Orkiestra Szkoły Muzycznej I i II stopnia pod kierunkiem Iwony Borcuch występowała podczas Festiwalu Szalone Dni Muzyki w Warszawie. Ponadto Orkiestra Szkolna popularyzuje muzykę klasyczną, prezentując ją m.in. w szkołach, instytucjach samorządowych, hospicjach oraz ośrodkach kultury.

Chór Szkoły Muzycznej II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie

Joanna Guzowska

Joanna Guzowska przygotowanie chóru

Dyrygent chóru Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie. Jest absolwentką Wydziału Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie Filia w Białymstoku (obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno – Pedagogiczny w Białymstoku) w klasie dyrygowania prof. Violetty Bożeny Bieleckiej.

Jest zatrudniona w Szkole Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie, gdzie prowadzi klasę skrzypiec w szkole I stopnia oraz jest dyrygentem chóru szkoły II stopnia. Od początku działalności zawodowej współpracowała z chórami akademickimi Lublina – w latach 1991–2002 z Chórem Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy); 2003–2006 z Chórem Akademickim UMCS im. J. Czerwińskiej oraz z Chórem Archikatedry Lubelskiej od 2003 do 2011 roku jako specjalista emisji głosu.

W 2011 roku ukończyła studia podyplomowe Zarządzanie oświatą w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. W latach 2016–2017 pełniła funkcję konsultanta emisji głosu w chórach dziecięcych okręgu lubelskiego, biorących udział w ogólnopolskim programie Akademia Chóralna „Śpiewająca Polska” organizowanym przez Narodowe Forum Muzyki im. W. Lutosławskiego we Wrocławiu.

Od 2014 roku jest opiekunem artystycznym i członkiem oktetu wokalnego „The Snopkers Ensemble”. Oprócz pasji jaką jest w jej życiu prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno – instrumentalnych, w swoim dorobku artystycznym posiada występy jako solistka dzieł oratoryjnych (G.G. Gorczycki – Completorium, G.B. Pergolesi – Stabat Mater, W. A. Mozart – Msza Koronacyjna).

Iwona Borcuch dyrygent

Iwona Borcuch dyrygent
Dyrygent Szkolnej Orkiestry w Szkole Muzycznej I i II st. im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie. Jest absolwentką Akademii Muzycznej w Łodzi i Katowicach, uzyskała dyplom w zakresie dyrygentury chóralnej oraz gry na fortepianie. Swoje umiejętności dyrygenckie doskonaliła pod kierunkiem maestro Jerzego Maksymiuka.

Od 1991 r. niezmiennie z wielkim zapałem prowadzi szkolną orkiestrę, która pod jej kierunkiem zdobywała nagrody i wyróżnienia na różnego rodzaju konkursach i festiwalach muzycznych. Orkiestra, którą prowadzi wykonała niezliczoną ilość koncertów, zarówno na terenie szkoły, jak i poza nią. Była inspiratorką i organizatorką wielu wyjazdów zagranicznych szkolnej orkiestry (m.in. Austria, Belgia, Węgry, Francja).

Iwona Borcuch za swoją działalność pedagogiczną i artystyczną była wielokrotnie nagradzana nagrodą Dyrektora Szkoły i dwukrotnie nagrodą Prezydenta Miasta Lublina. W roku 2018 otrzymała odznakę honorową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ,,Zasłużony dla kultury polskiej”.

Od 2004 r. pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia „Muzyka”, które działa na rzecz pomocy Szkole Muzycznej I i II st. im. T. Szeligowskiego w Lublinie.Aby sprostać współczesnym wymaganiom menadżerskim ukończyła Podyplomowe Studia Zarządzania Placówkami Oświatowymi i Kulturalnymi we Wrocławiu.

 

 

Koncerty

Partnerzy Szalonych Dni Muzyki