Petr Wagner et Consortes

Petr Wagner et ConsortesPetr Wagner viola da gamba

Urodzony w Pradze Petr Wagner studiował wiolonczelę w tamtejszym konserwatorium pod kierunkiem Josefa Chuchro. Następnie studiował muzykologię na Uniwersytecie Karola w Pradze oraz na Royal Holloway University of London. Tam też, pod kierunkiem Richarda Boothby’ego, zgłębiał tajniki gry na violi da gamba. Studia w zakresie tego instrumentu kontynuował pod kierunkiem Jaapa ter Lindena w Akademie für alte Musik Dresden. Po ukończeniu studiów w Dreźnie otrzymał zaproszenie na studia u Wielanda Kuijkena w Królewskim Konserwatorium w Hadze, gdzie uzyskał dyplom solistyczny Uitvoerend Musicus.

Jako solista oraz kameralista i muzyk continuo Petr Wagner występował na licznych festiwalach europejskich oraz w innych częściach świata – w Izraelu, Japonii, Meksyku. W 1998 roku założył Ensemble Tourbillon, składający się z muzyków cieszących się międzynarodowym uznaniem. Jądro aktywności zespołu stanowi muzyka XVII I XVIII wieku – dzieła Couperina, Bacha, Maraisa, Rebela, Purcella, Fingera, Fischera i Händla. Artysta regularnie nagrywa i uczestniczy w transmisjach dla BBC, Polskiego Radia, Radia Czeskiego oraz Telewizji Czeskiej.

Jego płyty solowe z Pieces de Viole Charlesa Dollé (Dorian Recordings 2003, reedycja ArsProduktion 2012, ARS 38518) oraz z muzyką kameralną Gottfrieda Fingera (Arta 2006) spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem krytyki i słuchaczy na całym świecie. W 2011 roku ukazało się zrealizowane przez Petra Wagnera, pierwsze w historii nagranie Pieces de Viole Rolanda Marais, które wydała wytwórnia ACCENT (ACC 24299). Płyta ta została natychmiast bardzo ciepło przyjęta (nagrody Choc du mois / CLASSICA, Diapason, etc.).

W 2013 roku ukazała się nowa płyta z muzyką Gottfrieda Fingera, zawierająca wszystkie utwory kompozytora na violę da gamba. Krążek został zrealizowany z udziałem Petra Wagnera i jego Ensemble Tourbillon (ACCENT, ACC 24267). Obok kariery gambisty Petr Wagner udziela się też jako nauczyciel tego instrumentu na Uniwersytecie w Brnie oraz podczas Letniej Akademii Muzyki Dawnej w Lidzbarku Warmińskim, daje też lekcje mistrzowskie w Pradze, Düsseldorfie, Moskwie, Warszawie i Radziejowicach.

 

Justyna Rekść-RauboJustyna Rekść-Raubo viola da gamba

Urodziła się w Warszawie. Jest laureatką II nagrody i wyróżnienia na II Warszawskim Konkursie Wiolonczelowym w 1989 roku. Ukończyła warszawską Akademię Muzyczną im. F. Chopina w klasie wiolonczeli prof. Andrzeja Zielińskiego oraz Akademię Muzyczną w Krakowie, w klasie violi da gamba prof. Rainera Zipperlinga.

Stypendystka Fundacji im. S. Batorego (udział orkiestrowych warsztatach orkiestrowych i dyrygenckich Letniej Akademii w Annaghmakerrig w Irlandii w 1997 r.). Doskonaliła swe umiejętności biorąc udział w licznych kursach i zajęciach mistrzowskich u wybitnych artystów i pedagogów takich jak: Kazimierz Michalik, Władysław Kłosiewicz, Miloš Sadlo, Marie Leonhardt, Tobias Kühne, Jaap ter Linden, Petr Wagner oraz Marc Caudle.

Od 1995 roku występuje w zespole „Musicae Antiquae Collegium Varsoviense” w Warszawskiej Operze Kameralnej, specjalizując się w wykonawstwie basso continuo. Z MACV brała udział w festiwalach poświęconych barokowej twórczości kameralnej i operowej (m.in. festiwal Claudio Monteverdiego, Georga Friedricha Haendla, muzyki staropolskiej). Współpracuje także z zespołami prowadzonymi m.in. przez Agatę Sapiechę, Aureliusza Golińskiego, Liliannę Stawarz, Tomasza Adamusa, Aleksandra Tomczyka, Marka Toporowskiego, Dariusa Stabinskasa („Brevis Consort”, Litwa) i Petra Wagnera („Tourbillon”, Czechy). Założycielka polsko-litewskiej orkiestry instrumentów historycznych „KORONA”.

Jej muzyczne zainteresowania sięgają także muzyki nowej. Od 1993 roku Justyna Rekść-Raubo była członkiem zespołu NONSTROM zajmującego się wykonawstwem muzyki współczesnej, założonego przez Pawła Mykietyna. Brała udział w prawykonaniach wielu utworów napisanych specjalnie dla zespołu oraz występowała na międzynarodowych festiwalach, m.in. na „Warszawskiej Jesieni”, „XIX Biennale Muzyki Współczesnej” w Zagrzebiu, „Musica Polonica Nova” we Wrocławiu, „Hofkonzerte im Podewil” w Berlinie, „KONTRASTY” we Lwowie. Jest inicjatorem i współorganizatorem serii koncertów muzyki XX wieku „NONSTROM prezentuje” w Zamku Ujazdowskim. Począwszy od sezonu 97/98 NONSTROM był „ensemble In residence” przy Centrum Sztuki Współczesnej. Jako członek zespołu była nominowana do nagrody „Paszport POLITYKI” oraz została laureatką IV Międzynarodowego Konkursu Młodej Kultury w Düsseldorfie. W wyniku zainteresowania zagadnieniem percepcji muzyki dawnej i współczesnej Justyna Rekść-Raubo zainicjowała byt „Kapeli Jazdowskiej” związanej z Zamkiem Ujazdowskim w Warszawie. Z zespołem tym i saksofonistką Aliną Mleczko przygotowała program poświęcony Adamowi Jarzębskiemu (Królewskiemu Budowniczemu Ujazdowskiemu), brzmieniowo krzyżujący dawne instrumentarium ze współczesnym. Dla „Kapeli” powstał także szereg utworów kompozytorów polskich i litewskich (m.in. A. Miłosza, Z. Koniecznego i B. Kutavičiusa) prawykonanych w latach 2011 – 2014.

Dokonała nagrań archiwalnych dla PR i TV oraz płytowych.

Z jej inicjatywy odbyło się wiele wydarzeń muzycznych. Do najważniejszych należy zaliczyć serię koncertów muzyki współczesnej „NONSTROM prezentuje”, a następnie „GALERIĘ MUZYKI aukso”, „LAKMUS”, „LUTOSFERY”, „PROBÓWKA” w Zamku Ujazdowskim, współorganizację obchodów stulecia Galerii „Zachęta”, cykl koncertów i wydarzeń interdyscyplinarnych „ZACHĘTA dla młodych” oraz serii zamówień kompozytorskich oraz koncertów pod nazwą „Muzyczny Sejsmograf”. Wraz z Markiem Mosiem Justyna Rekść-Raubo jest inicjatorem i dyrektorem festiwalu „LETNIA FILHARMONIA aukso”, odbywającego się co roku na Suwalszczyźnie oraz w Pieninach. Założycielka i fundatorka „FUNDACJI f.o.r.t.e.” oraz (wraz z Krzysztofem Kilianem) „FUNDACJI MUZYKI aukso”.

 

Anna Kowalska lutnia

Studiowała lutnię u prof. Toyohiko Satoh oraz Nigela Northa w Królewskim Konserwatorium w Hadze. Zanim zajęła się instrumentami historycznymi odebrała profesjonalne wykształcenie w zakresie gry na gitarze klasycznej, tak więc jej szeroki repertuar obejmuje dzieła od renesansu i późnego baroku po XIX-wieczne kompozycje na gitarę romantyczną. Jako solistka zajmuje się głównie utworami francuskiego i niemieckiego baroku takich kompozytorów jak Gaultier, Du Fault, Gallot, Weichenberger, Weiss. Anna zwraca także szczególną uwagę na utwory solowe J. S. Bacha, jest autorką transkrypcji lutniowych jego Sonat i partit na skrzypce solo oraz suit wiolonczelowych. Poszukując pierwotnego brzmienia utworów J. S. Bacha oraz S. L. Weissa, Anna łączy swoją indywidualną interpretację z unikalnym wykonawstwem. Gra na strunach jelitowych podobnych do tych, jakich używano w epoce baroku.

 

Anton Birula lutnia

Studiował lutnię u prof. Toyohiko Satoh w Królewskim Konserwatorium w Hadze oraz u prof. Konrada Junghaenela w Hochschule für Musik w Kolonii. Koncentruje się na utworach solowych napisanych na lutnię barokową, taki właśnie repertuar składający się z dzieł J. S. Bacha, S. L. Weissa oraz XVII-wiecznych lutnistów francuskich, zaprezentował na licznych recitalach lutniowych. Szczególnie zainteresowały go transkrypcje solowych utworów skrzypcowych i wiolonczelowych J. S. Bacha na lutnię barokową. Grając na teorbie brał udział w licznych wykonaniach utworów kameralnych i orkiestrowych z wieloma różnymi zespołami specjalizującymi się w XVII-wiecznej muzyce włoskiej i angielskiej

Anton Birula jest kierownikiem sekcji Klawesynu Organów i Muzyki dawnej w ZPSM im. Fryderyka Chopina w Warszawie, prowadzi klasy lutni w ZPSM im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz w Akademii Muzycznej w  im F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Anna i AntonAnna i Anton pragną zwrócić uwagę na długo zapomniany repertuar na dwie lutnie barokowe. Zafascynowani utworami powstałymi u schyłku historii lutni chcą dziś popularyzować tę wspaniałą muzykę. Pierwsi wykonali i nagrali niedawno odkryte duety Francois du Fault oraz transkrypcje na dwie lutnie barokowe duetów na viole da gamba Maraina Marais. Rezultatem tego była płyta Baroque Lute Duets nagrana w roku 2002. Następnie zaczęli pracować nad łączeniem innych dawnych instrumentów szarpanych, szczególnie gitary barokowej z teorbą.    

Ukazujący kontrastujące style różnych kultur Baroque Insight prowadzi przez uroczyste kompozycje wspaniałych włoskich lutnistów i teorbistów (Allessandro Piccininiego i Girolamo Kapsbergera), żywiołowe w stylu dzieła pierwszych hiszpańskich wirtuozów gitary (Gaspara Sanza i Santiago de Murcia) oraz melancholijną w nastroju muzykę mistrzów francuskiego baroku (Roberta de Visee i Francois Couperina).
Duży projekt  Lute Duo poświęcony jest muzyce J. S. Bacha – jego dziełom na lutnię solo oraz transkrypcjom lutniowym kompozycji skrzypcowych, wiolonczelowych i innych.

Ostatni projekt LUTE DUO obejmuje utwory na gitary XIX-wieczne. Grając na kopiach gitar słynnego René Leté wyposażonych w struny jelitowe, muzycy wykonują utwory J. K. Mertza, F. Sora, F. Chopina, Napoleona Coste. Niezwykłym akcentem tego programu jest transkrypcja popularnego utworu organowego Prelude, Fugue & Variation op.18 Cesara Francka.

Anna i Anton z powodzeniem prezentowali swoje projekty koncertowe dla różnych stacji telewizyjnych i radiowych oraz na międzynarodowych festiwalach muzycznych w Austrii, Belgii, Czechach, Francji, Niemczech, Holandii, Mołdawii, Polsce, Rosji, Rumunii, Szwajcarii, Ukrainie.

Szalone Dni Muzyki
Copyright © 2019 La Folle Journée. All rights reserved.
realizacja estinet.pl