Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu

Sara Kwiatkowska wiolonczela
Orkiestra Symfoniczna Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu
Marcin Grabosz
dyrygent

Orkiestra Symfoniczna OSM I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu, zajmuje od lat ważne miejsce w działalności dydaktycznej i artystycznej szkoły, a także  w życiu muzycznym Wrocławia. Orkiestrą kierowali między innymi: Stanisław Krukowski, Mieczysław Gawroński, Wojciech Rodek. Obecnie orkiestra pracuje pod kierunkiem Marcina Grabosza. Przez lata działalności Orkiestra towarzyszy wyróżniającym się dyplomantom, akompaniując im podczas koncertów dyplomowych w sali Filharmonii Wrocławskiej i Dużym Studiu Polskiego Radia.

Dwukrotnie wystąpiła w ramach imprez towarzyszących festiwalowi „Wratislavia Cantans”  W roku 1995 orkiestra wzięła udział w realizacji filmu „Deszczowy Żołnierz” w reżyserii Wiesława Saniewskiego, a w 1998r. w XIX Przeglądzie Piosenki Aktorskiej, wykonując „Mszę Polską” Hadriana Filipa Tabęckiego z rejestracją dla telewizji. W latach 1999–2002 orkiestra wielokrotnie koncertowała w Niemczech. W 2005 r. wpisała się w kulturalny obraz Wrocławia występując dwukrotnie w Filharmonii Wrocławskiej z koncertami w ramach „Dnia Wiosny w Europie” i Festiwalu „Classic Premiere”. W 2007 r. wystąpiła w Filharmonii Wrocławskiej podczas Koncertu „Szymanowski in memoriam”. Brała udział również we wrocławskich Dniach Fantastyki 2009, wykonując muzykę z serii filmów Star Wars. Od 2013 roku współpracuje ze szkołą muzyczną w Erkelenz, prezentując wspólne koncerty w Polsce i na terenie Niemiec.

Sara Kwiatkowska wiolonczela

Sara Kwiatkowska wiolonczela

Sara Kwiatkowska jest absolwentką PSM I stopnia w Oleśnicy w klasie Roberta Lewandowskiego. Obecnie kształci się w OSM I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu, w klasie wiolonczeli prof. dr hab. Urszuli Marciniec-Mazur. Jest laureatką ogólnopolskich oraz międzynarodowych konkursów wiolonczelowych w Dolnym Kubinie, Pradze i Londynie. Uzyskała nagrodę specjalną na Międzynarodowym Konkursie w Tallinie –  MTU ,,Noor Music” (2015). Otrzymała pierwsze nagrody na międzynarodowych konkursach w Atenach (2016), Kijowie (2016), Belgradzie (2018), Amsterdamie (2019) oraz Salzburgu (2019).

Marcin Grabosz dyrygent

Marcin Grabosz dyrygent

Absolwent Akademii Muzycznej we Wrocławiu klasy fortepianu prof. Grzegorza Kurzyńskiego oraz klasy dyrygentury prof. Mieczysława Gawrońskiego. Współpracuje z kompozytorami wrocławskimi, między innymi z Agatą Zubel, Sławomirem Kupczakiem czy Robertem Kurdybachą, wykonując ich kompozycje fortepianowe i orkiestrowe. Pracuje jako dyrygent z Orkiestrą Symfoniczną Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz prowadząc od 2008 roku Orkiestrę Symfoniczną OSM I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu.

Występował kilkadziesiąt razy w Filharmonii Wrocławskiej, Teatrze Wielkim w Warszawie oraz zagranicą. W 2018 roku przygotował oraz poprowadził cykl przedstawień operetki Karola Szymanowskiego Loteria na mężów, czyli narzeczony 69, która była spektaklem dyplomowym studentów Wydziału Wokalnego AM we Wrocławiu. Przez 10 lat był pianistą w klasie śpiewu prof. Danuty Paziuk-Zipser. Był angażowany jako pianista w międzynarodowych kursach wokalnych w Dusznikach Zdroju. Marcin Grabosz zajmuje się także aranżacją utworów z kanonu muzyki klasycznej oraz jazzowej. Jako pianista od kilkunastu lat zajmuje się kameralistyką prowadząc ożywioną działalność koncertową.

Otrzymał nagrodę specjalną dla najlepszego pianisty – akompaniatora podczas Konkursu Muzyki XX i XXI Wieku w Radziejowicach, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej. W 2009 roku dla wytwórni Cd Accord, wspólnie z Agatą Zubel nagrał płytę z cyklami pieśni Albana Berga, Aarona Coplanda oraz Pawła Szymańskiego. Pracuje również w Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego we Wrocławiu, przy studenckiej interpretacji piosenki aktorskiej. Jest doktorem w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej: instrumentalistyka. Od kilku lat zajmuje się także komponowaniem. Jego kameralne utwory były wykonywane między innymi podczas ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów wiolonczelowych.

Koncerty

Partnerzy Szalonych Dni Muzyki