fot. Mirosław Pietruszyński

Marcel Markowski

wiolonczela

Kształcił się w Prywatnej Szkole Muzycznej Bartłomieja Budzyńskiego w Józefowie w klasie wiolonczeli prof. Tatiany Przybylskiej oraz prof. Michała Nyżnyka, Państwowej Szkole Muzycznej nr 4 im. Karola Kurpińskiego w Warszawie w klasie prof. Karola Leonowicza (ukończona dyplomem z wynikiem celującym w 2002 roku), w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych II st. im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie wiolonczeli prof. Karola Leonowicza, w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej im. Zenona Brzewskiego w Warszawie w klasie wiolonczeli prof. Stanisława Firleja, w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi w klasie prof. Stanisława Firleja (ukończona z wyróżnieniem), w Akademii Muzycznej im. K. i G. Bacewiczów w Łodzi w klasie prof. Stanisława Firleja (studia licencjackie ukończone z wyróżnieniem i studia magisterskie) oraz w ramach Międzynarodowej wymiany międzyuczelnianej Erasmus w klasie prof. Michaela Flaksmana oraz Jeleny Ocic w Mannheim (Niemcy).

W latach 2014 – 2015 był studentem International Menuhin Music Academy w Coppet (Szwajcaria).

Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień: uczestnik finału i wyróżnienie dyplomem oraz nagroda rzeczowa na Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym im. Davida Poppera w Varpalota na Węgrzech (2000), I nagroda na Międzynarodowym Konkursie Młodych Muzyków we Wrocławiu (2001), specjalne wyróżnienie na Konkursie Wiolonczelowym im. Davida Poppera w Varpalota na Węgrzech (2003), II nagroda na Ogólnopolskim Konkursie Młodych Wiolonczelistów w Łodzi (2004), I nagroda na VII Konkursie Wiolonczelowym im. K. Wiłkomirskiego w Poznaniu (2004), kwalifikacja do grona 77 uczestników (wybranych spośród 250 zgłoszonych) międzynarodowego  konkursu Mścisława Rostropowicza w Paryżu (2005), I nagroda na Ogólnopolskim konkursie Zespołów Kameralnych im. Grażyny Bacewicz wraz z skrzypaczka Marta Ojrzanowska w Łodzi (2007), III nagroda i dwie nagrody specjalne na Ogólnopolskim Konkursie Wiolonczelowym im. Dezyderiusza Danczowskiego w Poznaniu (2007), finalista Międzynarodowego Konkursu Indywidualności Muzycznych im. Aleksandra Tansmana w Łodzi (2008), I nagroda oraz Grand Prix na Międzynarodowym Konkursie Zespołów Kameralnych wraz z akordeonista Przemysławem Skórka w Puli (Chorwacja, 2009), I nagroda na Międzynarodowym Konkursie Zespołów Kameralnych wraz z akordeonista Przemysławem Skórka w Słowenii (2009), laureat Konkursu na Recital organizowanego podczas XXII Letniej Akademii Muzycznej w Paganiu (2009), II nagroda na Ogólnopolskim Konkursie Instrumentów Smyczkowych o Stypendium Yamaha w Łodzi (2010).

Uczestniczył w kursach mistrzowskich w Polsce, Niemczech, Szwajcarii i Holandii u wielu wybitnych profesorów, m.in.: Michael Flaksman, Jelena Ocic, Ivan Monighetti, Maxim Vengerov, Pablo de Naverran, Dominik Połoński, Tomasz Strahl, Jeroen Reuling.

Od czerwca 2012 roku jest muzykiem orkiestry Sinfonia Varsovia, obecnie na stanowisku lidera wiolonczel. Jest wykładowcą Akademii Sinfonia Varsovia, projektu służącego doskonaleniu umiejętności gry muzyka orkiestrowego. W 2014 roku nagrał pod dyrekcją Jerzego Maksymiuka z towarzyszeniem Sinfonii Varsovii Koncert wiolonczelowy Mieczysława Weinberga (Antologia polskiej muzyki współczesnej 1939-1945).

Koncerty

Partnerzy Szalonych Dni Muzyki