Koncert nr 12  
Renesans Europy

godz. 12:00 (55 min.)
dzień 30.09 sobota
miejsce sala KADRYL

kategoria koncertu Muzyka dawna

wykonawcy

Ricercar Consort
Philippe Pierlot dyrygent

program

“Terpsichore Musarum – Le ballet des Nations à la Renaissance”

Włochy, na dworze Gonzagów
Anonim : La Morte de la Ragione, El tu tu, Giorgio, Saltarello

Hiszpania, na dworze Filipa II
Antonio De Cabezon : Diferencias sobre “La Dama le demanda”, Pavana con su Glosas
Gaspar Sanz : Marionas
Diego Ortiz : Romanesca
Samuel Scheidt : Paduana Dolorosa, Courant Dolorosa

Niemcy, na dworze Moritza von Hessen
Samuel Scheidt : Paduana Dolorosa, Courant Dolorosa
William Brade : Der Heiligberg, Der Satyrn Tantz

Anglia, na dworze Elżbiety I
Orlando Gibbons : Pavin
Anonyim : Gallyard, Allemana d’Amour
John Dowland : The King of Denmark’s Galliard

Francja, na dworze Henryka IV
Pierre-Francisque Caroubel : Ballet des Anglois, Passepied de Bretagne, Courantes, Volte, Bourrée d’Avignon

Opis koncertu

Muzyka renesansu  ściśle powiązana była z lokalnymi ośrodkami władzy. Królowie i możnowładcy utrzymywali kompozytorów na swoich dworach co prowadziło do kształtowania się odrębnych nurtów stylistycznych, odpowiadających preferencjom danego władcy. Przekrojowe spojrzenie na najbardziej charakterystycznych twórców dla danego ośrodka, pozwala na zauważenie różnic oraz elementów wspólnych dla muzyki poszczególnych dworów.

Szalone Dni Muzyki
Copyright © 2018 La Folle Journée. All rights reserved.
realizacja estinet.pl